top of page
IMG_20181101_193137.jpg

Ak.mal. Milena Šoltészová
Studium - Akademie výtvarných umění, Praha.

Obor restaurování obrazů a polychromovaných plastik (1961-1967)

IMG_1474.jpg

MgA. Benjamin Šoltész
Studium - Akademie výtvarných umění, Praha.

Obor restaurování obrazů a polychromovaných plastik (1996-2003)

REFERENCE

Výběr restaurátorských prací:

  • Restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, Praha.

  • Restaurování soch z barokní sochařské hutě Jelínků z Kosmonos.

  • Severočeské muzeum v Liberci – dřevěné polychromované sochy a závěsné obrazy šlechticů
    – 18. stol.

  • UMPRUM – muzeum, Praha.

  • NG, Praha.

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné.

  • Polychromované záklopové stropy – Kaizersteinský palác Praha, fara Týnského kostela Praha a řada dalších.

  • Rekonstrukce záklopových stropů – Perk u Slatiňan.

bottom of page